Hypernasaliteit

Hypernasaliteit (door de neus praten) komt vaak voor bij kinderen met een schisis, maar kan ook als afzonderlijk probleem optreden. Soms hebben kinderen met een goed werkend gehemelte zichzelf aangeleerd om klanken (vaak de 'f' en de 's') door de neus te maken. Met behulp van logopedie wordt geleerd om de lucht door de mond te sturen en de spieren van het gehemelte beter te gebruiken.