Schisis

Misschien is uw kind met schisis door het schisisteam naar mij verwezen. Kinderen met een schisis hebben vaak problemen in de spraakontwikkeling en hebben daarvoor logopedie nodig. Door de spleet in het gehemelte kan tijdens het spreken lucht ontsnappen naar de neus. De spraak klinkt hierdoor nasaal (door de neus) en het kind kan daardoor de klanken van onze taal niet goed vormen. Om toch verstaanbaar te zijn maken kinderen de klanken op een verkeerde plaats in de mond. Ook als het gehemelte operatief gesloten is, kunnen de spraakproblemen blijven bestaan. De behandeling van deze spraakproblemen vraagt een speciale aanpak en ervaring.  Ik heb veel ervaring opgebouwd met de behandeling van spraakproblemen en nasaliteit bij schisis en werk nauw samen met de verschillende schisisteams.

Ook als u volwassen bent en de wens hebt om uw spraak te verbeteren, bent u van harte welkom.