Image

Stemtherapie

In tegenstelling tot stemtherapie die gericht is op de zieke stem, is stemtraining gericht op mensen die hun stemmogelijkheden en belastbaarheid willen vergroten en die verder geen (organisch of secundair organisch) stemprobleem hebben. Door een goed samenspel van de verschillende deelgebieden van het stemgeven (zoals houding, adem, eutonie, spraak, articulatie en stem) kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan een betere doordringbaarheid, volume en presentatie van de stem, betere stemkwaliteit en een duidelijkere articulatie. Stemtraining kan gegeven worden aan acteurs, coaches, beroepssprekers, zangers en mensen die voor hun beroep of hobby veel hun stem gebruiken. Eén van de logopedisten van onze praktijk verzorgt trainingen op het gebied van de stem en het stemgebruik. Er wordt gewerkt aan de verschillende vaardigheden van het stemgeven, die toegepast kunnen worden in het presenteren, acteren en zingen. Tijdens de trainingen wordt uitleg gegeven over belangrijke elementen van het zingen en spreken en kan de deelnemer door lichamelijke oefeningen en (spel)opdrachten de invloed van bepaalde vaardigheden ervaren en zich zo de juiste technieken eigen maken.