Verbale dyspraxie

Sommige kinderen hebben moeite met het maken van de juiste bewegingen in de mond bij het spreken. Het spreken komt dan later op gang dan normaal. Er is dan misschien sprake van een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Kinderen met een verbale ontwikkelingsdyspraxie hebben soms zoveel problemen dat ze zonder hulp niet of nauwelijks leren praten. Als de problemen minder groot zijn, leert een kind wel praten, maar gebruikt het in bijna alle woorden dezelfde klanken. Iemand anders begrijpt dan niet wat er bedoeld wordt. Dit kan vervelend zijn in contact met andere kinderen en volwassenen.Ook het bewegen van de mondspieren kan moeilijk zijn. In dat geval zijn er ook problemen met blazen en zuigen
Kinderen met deze problemen hebben snel de juiste hulp nodig, want deze klachten gaan niet vanzelf over. De logopedist kan helpen met het leren uitspreken van klanken. Hierdoor gaat het spreken beter en worden de kinderen ook beter begrepen. Soms gebruiken we hierbij gebaren waarmee het kind kan leren om de klanken te maken. Vaak helpt het als de logopedist de bewegingen van de mond bij het spreken met de handen ondersteunt. Deze methode wordt PROMPT genoemd.