Image

Hoe verloopt een behandeling?

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een logopedisch onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek kunnen meerdere afspraken noodzakelijk zijn. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. Afhankelijk van de aard van de klacht zal er één keer of twee keer per week worden behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Tijdens de behandeling wordt er in spelvorm geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken en geëvalueerd. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van het probleem.


Wat kan ik zelf doen?

Kinderen leren door spel en herhaling. U bent hierbij als ouder heel belangrijk. Door thuis met uw kind de logopediespelletjes en oefeningen te herhalen, helpt u uw kind om de nieuwe vaardigheden te leren.

Image

Hoe wordt mijn behandelend arts op de hoogte gehouden?

De behandeld arts wordt regelmatig (in elk geval elk jaar) op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling. Indien nodig vindt er overleg plaats met de arts of anderen zoals de leerkracht van uw kind. Uiteraard gebeurt dit alleen als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.


Image